Get Adobe Flash player

 

Polska sekcja Grupy Rekonstrukcji Historycznej Łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów "Kompanja Brus".

DSC00153 Kopia

GRH im. 10 batalionu saperów wraz z Przysposobieniem Wojskowym Kobiet.

 

598f919c858d3 osize933x0q70h618c06598f9195def35 osize933x0q70h8d9dc4598f92067ebe1 osize933x0q70hb81b50598f919448745 osize933x0q70h9f2c62 

Zdjęcia autorstwa Pana Macieja Wiśniewskiego, pochodzą ze strony: www.belchatow.naszemiasto.pl

 

saper copy

 

 

Jeśli:

- jesteś pasjonatem historii i wojskowości II RP,

- masz trochę wolnej gotówki,

- masz ukończone 18 lat i nie jesteś karany,

- umiesz działać w zespole,

- umiesz podporządkować się przełożonym,

dołącz do nas!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod tym linkiem znajduje się regulamin grupy.

 

Zalążki służby saperskiej sięgają czasów panowania Stefana Batorego (1576-1586). Król ten wprowadził liczne unowocześniania na rzecz armii znane właśnie jako reformy Stefana Batorego. Powodem rozwoju wojsk saperskich były częste oblężenia twierdz prowadzone przez władcę, wymagające sporego zaplecza inżynieryjnego. Służba saperska bardzo szybko zyskała na znaczeniu i na przestrzeni lat była sukcesywnie rozwijana przez kolejnych władców a także wybitnych wojskowych jak na przykład Tadeusz Kościuszko. Pierwszy, stały pododdział saperów został sformowany na podstawie uchwały sejmowej z roku 1775, był to batalion pionierów zwany pierwotnie milicją mostową. Na przestrzeni lat wykształciło się główne zadanie saperów polegające na ograniczaniu przeciwnikowi najważniejszych elementów przewagi, czyli szybkości i zaskoczenia. Założenie owo miało realizować się przez zatrzymanie ruchu torującej drogę broni pancernej, wszelkich środków kołowych, a w miarę możliwości także zahamowanie siły żywej. 

 

Lata trzydzieste XX wieku charakteryzowały się intensyfikacją przygotowań obronnych państwa, na które oddziaływały czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Najistotniejszymi przyczynami dokonywania licznych zmian w systemie obronnym były:

- wzrost zagrożenia zewnętrznego ze strony państw ościennych, przede wszystkim Niemiec,
- wzrastająca dysproporcja jakościowa, ilościowa i mobilizacyjna między Wojskiem Polskim a prognozowanymi przeciwnikami oraz wynikające z tego zmiany w sztuce wojennej,
- ogólny rozwój nauki i techniki na świecie oraz ogólnonarodowa reforma systemu edukacyjnego.

 

Do zadań wojsk inżynieryjnych należało:

- budowa, maskowanie i umacnianie stanowisk ogniowych,
- oczyszczanie przedpola z wszystkiego co ogranicza widoczność i pole ostrzału,
- budowa sieci łączności pomiędzy stanowiskami ogniowymi,
- budowa przeszkód przeciwko piechocie i jednostkom pancernym nieprzyjaciela,
- budowa schronisk, schronów oraz przygotowanie do obrony istniejących budowli,
- niszczenie przeszkód i zapór, torów kolejowych, brodów, dróg, grobli, linii  telefonicznych, stacji kolejowych, niszczenie przejętej broni, amunicji i pojazdów,
- przekraczanie rzek,
- przygotowywanie miejsc biwakowych

 

10 batalion saperów był jednostką mobilizacyjną, powstałą i rozwiązaną w 1939 roku. Podlegał pod Ośrodek Sapersko-Pionierski 10. DP - Sieradz/Łódź. Według systemu kolorów dotyczącego różnych kategorii jednostek i niektórych broni, 10. bsap. znajdował się w "zielonej grupie" mobilizacyjnej podobnie jak inne wojskowe jednostki nadgraniczne, a także KOP, Straż Graniczna i Policja. Kolory określały zadania oddziałów alarmowych przewidziane dla nich na okresy osłony, mobilizacji i koncentracji wojsk. Batalion został utworzony w wyniku drugiej mobilizacji - alarmowej, składającej się tylko z jednostek rezerwowych. 23 sierpnia 1939 roku zarządzono natychmiastową mobilizację alarmową wszystkich kolorów w sześciu OK, graniczących z Niemcami. Batalion saperów 10. Dywizji Piechoty pod dowództwem majora Ludwika Siemińskiego został utworzony w OK IV przez Ośrodek Sapersko-Pionierski w Sieradzu dla armii Łódź.

 

Narzędzia saperskie:

narz sap

dobniapiłytoporekłopatałopatkanożyceoskardsiekiera

 

ulotkasap 

 

 

Dla osób młodszych (13-18 lat) funkcjonuje Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcyjna AK, która może być dla nich także okresem rekruckim przed wstąpieniem do GRH 10. bsap.

 

Kontakt w odpowiedniej zakładce na mojej stronie, www.schronbrus.org lub na facebooku.

 

Chętnie podejmujemy wszelką współpracę!

 

 muzeum belchatow2