Get Adobe Flash player

Jeśli:

- jesteś pasjonatem historii i wojskowości II RP, masz trochę wolnej gotówki, nie jesteś karany, umiesz działać w zespole, umiesz podporządkować się przełożonym, dołącz do nas!!!

 odznaka pułkowa4

GRH im. 10. batalionu saperów wraz z Przysposobieniem Wojskowym Kobiet.

 

Galeria:

598f919c858d3 osize933x0q70h618c06598f9195def35 osize933x0q70h8d9dc4598f92067ebe1 osize933x0q70hb81b50598f919448745 osize933x0q70h9f2c62 

Powyższe zdjęcia autorstwa Pana Macieja Wiśniewskiego, pochodzą ze strony: www.belchatow.naszemiasto.pl

20747975 1958575194389386 8332393697725672542 o20861702 1848186101911560 5872650397563606883 o20863447 1958575331056039 8640629269741862264 oDSC01565DSC01566DSC01567DSC0156822135398 1483416841738463 3643343003730903231 oDSC02443DSC02464DSC02467DSC02450

 

 

Pod tym linkiem znajduje się regulamin grupy.

 

 

saper copyDSC01555 

 

Zalążki służby saperskiej sięgają czasów panowania Stefana Batorego (1576-1586). Król ten wprowadził liczne unowocześniania na rzecz armii znane właśnie jako reformy Stefana Batorego. Powodem rozwoju wojsk saperskich były częste oblężenia twierdz prowadzone przez władcę, wymagające sporego zaplecza inżynieryjnego. Służba saperska bardzo szybko zyskała na znaczeniu i na przestrzeni lat była sukcesywnie rozwijana przez kolejnych władców a także wybitnych wojskowych jak na przykład Tadeusz Kościuszko. Pierwszy, stały pododdział saperów został sformowany na podstawie uchwały sejmowej z roku 1775, był to batalion pionierów zwany pierwotnie milicją mostową. Na przestrzeni lat wykształciło się główne zadanie saperów polegające na ograniczaniu przeciwnikowi najważniejszych elementów przewagi, czyli szybkości i zaskoczenia. Założenie owo miało realizować się przez zatrzymanie ruchu torującej drogę broni pancernej, wszelkich środków kołowych, a w miarę możliwości także zahamowanie siły żywej. 

 

Lata trzydzieste XX wieku charakteryzowały się intensyfikacją przygotowań obronnych państwa, na które oddziaływały czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Najistotniejszymi przyczynami dokonywania licznych zmian w systemie obronnym były:

- wzrost zagrożenia zewnętrznego ze strony państw ościennych, przede wszystkim Niemiec,
- wzrastająca dysproporcja jakościowa, ilościowa i mobilizacyjna między Wojskiem Polskim a prognozowanymi przeciwnikami oraz wynikające z tego zmiany w sztuce wojennej,
- ogólny rozwój nauki i techniki na świecie oraz ogólnonarodowa reforma systemu edukacyjnego.

 

Do zadań wojsk inżynieryjnych należało:

- budowa, maskowanie i umacnianie stanowisk ogniowych,
- oczyszczanie przedpola z wszystkiego co ogranicza widoczność i pole ostrzału,
- budowa sieci łączności pomiędzy stanowiskami ogniowymi,
- budowa przeszkód przeciwko piechocie i jednostkom pancernym nieprzyjaciela,
- budowa schronisk, schronów oraz przygotowanie do obrony istniejących budowli,
- niszczenie przeszkód i zapór, torów kolejowych, brodów, dróg, grobli, linii  telefonicznych, stacji kolejowych, niszczenie przejętej broni, amunicji i pojazdów,
- przekraczanie rzek,
- przygotowywanie miejsc biwakowych

 

10 batalion saperów był jednostką mobilizacyjną, powstałą i rozwiązaną w 1939 roku. Podlegał pod Ośrodek Sapersko-Pionierski 10. DP - Sieradz/Łódź. Według systemu kolorów dotyczącego różnych kategorii jednostek i niektórych broni, 10. bsap. znajdował się w "zielonej grupie" mobilizacyjnej podobnie jak inne wojskowe jednostki nadgraniczne, a także KOP, Straż Graniczna i Policja. Kolory określały zadania oddziałów alarmowych przewidziane dla nich na okresy osłony, mobilizacji i koncentracji wojsk. Batalion został utworzony w wyniku drugiej mobilizacji - alarmowej, składającej się tylko z jednostek rezerwowych. 23 sierpnia 1939 roku zarządzono natychmiastową mobilizację alarmową wszystkich kolorów w sześciu OK, graniczących z Niemcami. Batalion saperów 10. Dywizji Piechoty pod dowództwem majora Ludwika Siemińskiego został utworzony w OK IV przez Ośrodek Sapersko-Pionierski w Sieradzu dla armii Łódź.

 

Narzędzia saperskie:

narz sap

20988901 1437599439642109 4374022519060414020 o

dobniapiłytoporekłopatałopatkanożyceoskardsiekiera

 

ulotkasap 

 

 

Kontakt znajdziecie w odpowiedniej zakładce na mojej stronie internetowej lub na facebooku.

 

Chętnie podejmujemy wszelką współpracę!

 

 muzeum belchatow2